{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Geografische oorsprong (Belgische gemeenten) van de bezoeken aan de website van de Stad (2013)

Steden (gemeenten) van herkomst van de bezoekers van de website van de Stad Brussel uit België, bepaald door hun IP-adres. Bron: Google Analytics.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.