{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Opmerkelijke bomen

Locatie van de opmerkelijke bomen op het grondgebied van de Stad Brussel

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.