{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

Geen actieve filters.

Filters

Sectoren bewonerskaart

Lijst met straten per sector van de bewonerskaarten op het grondgebied van de Stad Brussel.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.